Leerlingen

De leerlingen

Wij vinden dat de school zich niet alleen moet beperken tot de schoolse vakken maar dat kinderen moeten leren samen werken en in toenemende mate een mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen doen en laten moeten ontwikkelen. De school gebruikt hier o.a. het Eigen Initiatief model. Het onderwijs is ambitieus ingericht.We willen een uitdagende leeromgeving zijn, die de ontwikkelingsmogelijkheden van alle leerlingen optimaal benutten en een doorlopende ontwikkellijn aanbieden.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden